Nätverkslunch

Informell lunch för premiumnätverket Certifierad CIO med erfarenhetsutbyte

Eventet äger rum den

2016-08-31
12:00 till 13:30

Stockholm

Frukostmöte med Certifierad CIO

Nätverksträff hos ABB Robotics

Nätverksträff hos UMC

EasyParks långsiktiga målbild och digitalisering samt hotbilder med Sentor

EU:s Dataskydssförordning, Samverkan mellan verksamhet och IT

Premiär för Certifierad CIO: Nätverksträff på temat Innovation

Är du en digital och kommunikativ CIO?