EasyParks långsiktiga målbild och digitalisering samt hotbilder med Sentor

Välkommen på nästa träff med premiumnätverket Certifierad CIO den 30 november hos EasyPark. Hotbilder och hur vi kan skydda oss, Affärsutveckling samt styrning och uppföljning av utvecklingen, samt i mån av tid Continuous delivery.

Program för nätverksmötet den 22 september hos Addtech

1.Välkommen
Genomgång av dagens agenda.

2. EasyPark. Parking Excellence, 13.00-13.40
Maurits Börjeson, Chief Business Development Officer, berättar om EasyParks långsiktiga målbild och hur de vill vara med på digitaliseringen inne i städerna.
        
3. EasyPark. Planering, styrning och uppföljning, 13.40-14.30   
Dagens värd Niklas Magnusson, CTO EasyPark, berättar hur han planerar, styr och följer upp utvecklingen tillsammans med verksamheten. Med koppling till fg nätverksträff berättar Niklas även hur de förbereder sig för GDPR. I mån av tid kommer Niklas också berätta hur EasyPark arbetar med Continuous delivery.
       
5. Kaffe och mingel, 14.30-14.50

6. Erfarenhetsutbyte kring dagens teman, 14.50-15.30
Vilka är dina erfarenheter?

4. Sentor. Hotbilder och hur man kan skydda sig, 15.30-16.45
Dr Albin Zuccato, Head of Information Security på Sentor Managed Security Services, har arbetat med informations- och IT-säkerhet sedan 1997 i linjefunktion och som konsult. Albin har erfarenhet från flera olika branscher och även internationella forskningsprojekt. De senaste åren har han primärt arbetat med säkerhetsledningssystem och privacy.
                    
7. Kommande möten och ämnen 2017, 16.45-17.00
Ämnen och tidpunkter för kommande möten samt nya medlemmar. Därefter finns något enklare att äta för de som vill stanna en stund.

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-11-30
13:00 till 17:00

EasyPark AB, Hangövägen 25, Värtahamnen, Stockholm

Frukostmöte med Certifierad CIO

Nätverksträff hos ABB Robotics

Nätverksträff hos UMC

EasyParks långsiktiga målbild och digitalisering samt hotbilder med Sentor

EU:s Dataskydssförordning, Samverkan mellan verksamhet och IT

Premiär för Certifierad CIO: Nätverksträff på temat Innovation

Är du en digital och kommunikativ CIO?