Är du en digital och kommunikativ CIO?

Välkommen till nästa nätverksmöte med Certifierad CIO på temat digitalisering och kommunikation 31 maj.

Som chef förväntas du vara en duktig kommunikatör och begreppet kommunikation missuppfattas ofta. Kommunikation är inte envägsinformation utan innebär att dela en bild av ett mål eller en vision så att de berörda blir delaktiga och jobbar mot målet. För att få verksamheten delaktig i en förändringsresa mot uppsatta verksamhetsmål behöver du som CIO behärska konsten av att kommunicera med olika avdelningar så att de förstår. Det är temat för nästa träff i Cert CIO-nätverket 31 maj.

Tid: 31 maj kl 13:00-17:00
Plats: Försäkringskassan, LM Ericssons väg 30, Telefonplan

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-05-31
13:00 till 17:00

LM Ericssons väg 30, Stockholm

Frukostmöte med Certifierad CIO

Nätverksträff hos ABB Robotics

Nätverksträff hos UMC

EasyParks långsiktiga målbild och digitalisering samt hotbilder med Sentor

EU:s Dataskydssförordning, Samverkan mellan verksamhet och IT

Premiär för Certifierad CIO: Nätverksträff på temat Innovation

Är du en digital och kommunikativ CIO?