Certifierad CIO (Premium)

Lös utmaningar med yrkeskollegor i exkluSIVT CERTIFIERAD cIO-NÄTVERK

DFS Certifierad CIO-nätverk är ett exklusivt kompetensnätverk för dig som gått DF Kompetens Certifierade CIO-utbildning. Totalt har 200 examinerats och Dataföreningen startade Certifierad CIO-nätverket för att skapa långsiktiga möjligheter till inspirationsföreläsningar och kunskapsutbyten med yrkeskollegor kring CIO:ns utmaningar och möjligheter.

Utveckligen inom IT går snabbt. Från den baskunskap du fick på utbildningen har CIO-rollen förändrats i takt med nya innovationsmetoder och affärsmodeller, säkerhetshot inte minst med uppkopplade saker , samt den hårdnade konkurrensen om talanger. Det ökar trycket på CIO:on att vara ständigt uppdaterad inom en rad områden.

Är du en digital kommunikativ CIO? Temat för Cert CIO-nätverket

Hur kan du framtidssäkra din kompetens? CIO-rollen kan vara ensam på arbetsplatsen. Därför är det mycket värdefullt att hantera de utmaningar som dyker upp kontinuerligt genomerfarenhetsutbyte med branschkollegor. DF Certifierade CIO-nätverk är ett exklusivt oberoende forum som under sociala former träffas för utbyte av best practice och lärdomar.

Frågor om nätverket besvaras av facilatorerna Fredrik Runnquist eller AnnSofi Nyrén Buchinger.

Tidigare aktiviteter

sep
22
EU:s Dataskydssförordning, Samverkan mellan verksamhet och IT

Välkommen på nästa träff med premiumnätverket Certifierad CIO den 22 septemer hos Addtech. Teman för eftermiddag är Dataskyddsföordningen och Samverkan mellan verksamhet och IT.

Addtech AB, Birger Jarlsgatan 43, Stockholm

13:00 till 17:00
maj
31
Är du en digital och kommunikativ CIO?

Välkommen till nästa nätverksmöte med Certifierad CIO på temat digitalisering och kommunikation 31 maj.

LM Ericssons väg 30, Stockholm

13:00 till 17:00
Mar
16
Premiär för Certifierad CIO: Nätverksträff på temat Innovation

En utbildning som lär dig massor. Sedan vardag som CIO. Behovet är stort av regelbundet erfarenhetsutbyte av aktuella utmaningar.

Epicenter, Malmskillnadsgatan 32, Stockholm

13:30 till 18:30

Nätverksledare

AnnSofi Nyrén Buchinger
Fredrik Runnquist

Syfte

Syftet med nätverket är att hålla sig uppdaterad och hantera de utmaningar som dyker upp kontinuerligt genom erfarenhetsutbyte med branschkollegor.

Navigera

Målgrupp

För dig som har gått utbildningen Certifierad CIO.

Kostnad

Kostnad: 11 875 + moms 25% + Medlemskap i Dataföreningen 1200 kr