BI och Smart Data

Business Intelligence (BI) är ett strategiskt område inom de flesta företagen idag, vilket tillhandahåller beslutsstöd i form av analysverktyg för uppföljning av den egna verksamheten, kunderna, konkurrenterna och omvärlden, vilka har en inverkan på företagets resultat.
 
Möjligheterna är oändliga under förutsättning att det finns data som kan samlas in baserat på t.ex. beteenden, företeelser, allokeringar, registreringar och andra loggar. BI kräver en manuell eller automatiserad informationsinsamling, informationen bearbetas och går slutligen mot ett presentationsgränssnitt, som vanligtvis distribueras ut till t.ex. ledningen, business controllers och andra intressenter.
 
Med Smart Data menar vi data som har filtrerats rent från brus och håller ett högre värde, som kan användas av företaget för att lösa affärsproblemen och för att upptäcka nya affärsmöjligheter. Inom BI pratar man idag inte bara om historisk data utan även om Real time data för att skapa konkurrensfördelar och affärsvärde.
 
Vi kommer att utforska olika områden relaterat till BI, bl.a. Big Data, Analytiskt beslutsstöd och Prediktiv Analys.
 
Inom detta nätverk vill vi syssla med:

•    Visa exempel på hur näringsliv och offentlig sektor använt tekniken på ett offensivt sätt
•    Strategier som med fördel stöds av verktyg för beslutsstöd och datalager
•    Spegla och belysa nya trender inom området
•    Vara ett diskussionsforum vad gäller användning, metodik och teknik för beslutsstöd för såväl personer utan teknisk bakgrund som personer som är verksamma inom affär, verksamhet och teknik.

På våra nätverksmöten använder vi gärna första delen av nätverksmötet till att inspirera till insikter och låta den andra delen vara mer interaktiv med gruppdiskussioner kopplat till den första delens tema, med möjlighet för de som vill;  att dela med sig om hur de kan koppla sina insikter till den egna verksamheten.

Kontakta nätverksledare Shintia Björling vid frågor.

Tidigare aktiviteter

maj
18
SQL & NoSQL: Erfarenheter från Spotify

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
feb
09
Hur man lägger grunden för Smart Data – MDM

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

17:30 till 20:00
jan
29
Strukturerat datalager eller ”datasjö”, genomlysning och demo
(Hela dagen)
nov
04
Grundbulten för ett integrerat affärskoncept – gemensamma begrepp

Informationsadministration, informationsarkitektur, master data management, information resource management,…

(Hela dagen)
sep
23
Beslutsstöd inom Polisen - användarredovisning

Polisen hör till de myndigheter som verkligen har tagit till sig möjligheterna med beslutsstöd.

(Hela dagen)
apr
09
Rätt beslut påverkas av synpunkter på nätet - praktiskt om textanalys

Sociala nätverk får allt större betydelse för de flesta organisationer. Dålig koll på vad som händer på nätet kan vara förödande för varumärket. En av de viktigaste verktygen härvidlag är textanalys.

(Hela dagen)
feb
12
Tänk om Nokia skippat Symbian i tid? - Ett seminarium om hur BI-system fås att stötta de verkligt viktiga besluten

BI kan stödja både små och stora beslut. Men på ett mycket rationellare sätt än vi gör i dag! Det finns utarbetad och beprövad metodik. På seminariet visar vi via framgångsrika praktikfall hur rätt beslutskvalité uppnås i organisationer. 

(Hela dagen)
maj
24
Uppstartsmöte för Beslutsstöd och Affärsanalys

Välkommen på uppstartsmöte för nätverket Beslutsstöd och Affärsanalys!

Agenda:

(Hela dagen)

Nätverksledare

Syfte

Vi vill lyfta fram bra användning av alla de möjligheter som beslutsstöd ger. De flesta har stött på områden som BI, datalager, integrerad verksamhetsuppföljning, data mining, etc. Tillsammans skapar vi bättre förståelse och användning av detta. T.ex. att inte bara jaga kostnader utan också lyfta verksamheters intäktssida. Intresserade av upphandling av BI-produkter kan söka information på upphandlabi.se.

Målgrupp

Upphandlare och beslutsfattare