Arkitekturnätverket

Nätverket riktar sig till de som arbetar med eller är intresserade av arkitekturfrågor.
Nätverket omfattar såväl verksamhets-, IT- och System arkitektur.

Syfte

Tydliggöra vad arkitektur är och definiera gemensamma begrepp. Motivera nyttan med arkitektur (kvalitet/pengar/tid). Behålla och utöka mängden arbetsuppgifter för personer som arbetar och har en arkitektroll i Sundsvall – Stärka Regionen. Underlätta resursallokering så att uppdrag i Sundsvall kan bemannas med lokal kompetens. Skapa personliga nätverk, samt öka trivsel och arbetsglädje för medlemmarna i nätverket. Utbyte av erfarenheter från skilda branscher och verksamhetsområden.

Navigera

Det finns inget innehåll i denna grupp

Målgrupp

De som arbetar med eller är intresserade av arkitekturfrågor

Kostnad

När vi ordnar seminarier är kostnaden 120 kr för medlemmar och 300 kr för dem som ännu inte är det. Lunch ingår. Kostnaden betalas antingen kontant mot kvitto, eller så erbjuder vi förköp av kuponger från 10 st och uppåt. Vi kan också erbjuda betalning via Swish.