Agile Performance Management

Obs! Nätverket är inte aktivt i nuläget.

Ett nätverk för dig som rör dig i gränslandet mellan IT och verksamheten, och vill få inspiration och erfarenhetsutbyte runt Agile Performance Management och Digitalisering för att optimera affärsnyttan av IT i en föränderlig värld.

Agile Performance Management definieras som en verksamhets förmåga att uppnå en given vision eller mål genom att definiera, exekvera och iterativt följa upp en värdeskapande strategi i oförutsägbart affärslandskap.

För att lyckas med Agile Performance Management måste fokus vara på:

1) omvärldsanalys för att förstå hur branschen förändras och påverkan på verksamheten och IT

2) performance management cykel som itereras med samma frekvens för förändringen i branschen

3) en förändringskultur där organisationen lätt kan ställa om utifrån nya förutsättningar

Följ med på en resa in digitaliseringen och förstå hur ditt företag kan bli vinnare. Vi kommer att utmana gamla ”sanningar” och styrmodeller – och gör dig redo att för en världs fylld av nya möjligheter.Målgrupp: CIO, IT chefer, IT strateger, Chef för CIO Office, Chef för Performance Management, IT Controllers

Nätverksledare

Syfte

Syftet med nätverksgruppen är att genom diskussion och erfarenhetsutbyte förstå och adressera Performance Management (Styrning och Ledning) utifrån ökad digitalisering och oförutsägbarhet. Digitalisering kräver ett mer dynamiskt och agilt förhållningssätt till Styrning och Ledning för att snabbt kunna anpassa IT till nya marknadsförutsättningar.

Navigera

Det finns inget innehåll i denna grupp

Målgrupp

CIO, IT chefer, IT strateger, Chef för CIO Office, Chef för Performance Management, IT Controllers