Västra kretsen

Agile for management

Nätverket ”Agile for management” skall fokusera på agila förhållningssätt och värderingar för att öka medlemmarnas kunskap och medvetenhet. Nätverkets fokus ligger på agilt ledarskap och på metoder för att stötta agila förhållningssätt i verksamheter. Ambitionen är att skapa en arena för utbyte av kunskaper och erfarenheter kring IS/IT-relaterade problemställningar i samband med omvärldens förändring och därmed nya krav på verksamheten.

Ledare som får i uppdrag att ”…skapa en agil verksamhet…” ställs onekligen inför en del bryderier… Vad ÄR egentligen agilitet? HUR kan man påvisa förekomst av agilitet i verksamheten? Ska man ALLTID sträva efter största möjliga agilitet? Dessa – och många fler frågeställningar dyker upp då man börjar reflektera över begreppet ”agilitet”.

Konsultföretaget Gartner definierar begreppet ”agilitet” så som … förmågan hos en organisation att känna av omvärldens förändringar och att på effektivt och ändamålsenligt sätt reagera för att möta nya krav på grund av dessa förändringar. Mot bakgrund av denna definition bör ”agilitet” betraktas som ett paraplybegrepp som spänner långt utöver att endast vara en metodik för IS/IT-systemutveckling.

I en föränderlig värld krävs arbets- och utvecklingsmetoder som hanterar förändring så som en naturlig del av en verksamhet. ”Agilitet” bör således ses som en uppsättning av generellt gångbara värderingar attityder och principer – ett förhållningssätt som möjliggör en ändamålsenlig förmåga att möta förändring och nya krav.

Nätverksträffar
Målsättningen är att vi träffas 4 gånger per år kring olika teman. Träffarna pågår ca 1,5 - 2 timmar.

Tidigare aktiviteter

sep
21
Management 3.0
Mycket välkomna till en gemensam nätverksträff med det två nätverken Projektstyrning och Agile for management
Den agila trenden rasar vidare och knap

Kuggen, Lindholmsplatsen 1, 417 56 Göteborg

17:30 till 19:00

Syfte

Nätverkets syfte är att göra dig till en effektivare och bättre ledare. Nätverkets mål är att skapa en lärande mötesplats där vi utbyter erfarenheter kring vår strävan att skapa allt mer snabbfotade och lättrörliga organisationer. Organisationer som fortsatt har människan i fokus.

Navigera

Målgrupp

Ett nätverk för Dig som är verksam inom förändringsprocesser - en oberoende mötesplats för kompetensutveckling, inspiration och erfarenhetsutbyte.