Västra kretsen

Affärssystem

Alla företag och organisationer har någon form av ekonomi-/affärssystem. Det pågår ständigt uppgraderingar, tilläggsinstallationer och förändringar med systemen.

Marknaden upplevde en hausse inom affärssystem före, under och strax efter milleniet till följd av alla de systembyten som var nödvändiga inför milleniet. Idag är vi på väg emot en ny hausse då många kunder återigen står inför behovet att byta system.

Förutsättningarna är idag dock helt annorlunda. Vi är på väg in i den digitala åldern och kraven och förväntningarna inför framtiden är enorma. Inför den tillväxt av information och kommunikation som kommer som följd av digitaliseringen kommer fortsatt affärssystemet att vara ett kritiskt nav för företag och organisationer.

För att hänga med i utvecklingen är det nödvändigt att uppdatera sig om de förändringar som sker på marknaden och vilken påverkan dessa förändringar får för affärssystemet och för kunden.

Nätverket Affärssystem har som ambition att hantera och behandla många av de frågor som uppkommer som följd av de förändringar som nu sker på marknaden.

Syfte

Syftet är att deltagarna skall få ett ökat kontaktnät och samtidigt få möjlighet till att vidareutveckla och fördjupa sin kompetens inom allt som rör ämnet affärssystem.

Målgrupp

Nätverket skall vara en oberoende samlingsplats för leverantörer, konsulter och användare.