Prismodeller

Förmågan att erbjuda lockande prismodeller som attraherar leverantörer och kunder är avgörande för att affärsmodellen ska överleva och skala. Att förstå prismodellers följder vid inköp är väsentligt för att resultatet ska bli bra. Ändå behandlas prissättning ganska stereotypt i många företag. Den här kvällen vill vi ändra på det!

Vi möter författaren och universitetslektorn Carl-Johan Petri som skrivit boken Prissättning – affärsekologier, affärsmodeller, prismodeller. Tillsammans med sina medförfattare har han tagit fram en visuell och pedagogisk prismodell-equalizer som är till stor hjälp för att både förstå nuvarande prissättning och att utmana nya prisstrategier.

Under kvällen introducerar Carl-Johan en metod för att utforma prismodeller som är anpassade till företagets affärsmodell och den omgivning det verkar i. Metoden är ett effektivt verktyg för att göra prissättning strategisk. Det handlar inte så mycket om att bestämma en prisnivå, utan att förändra vad företaget tar betalt för i sitt erbjudande.

Varmt välkommen till nätverket Affärsmodellering!

Bästa hälsningar
Robert Elm, Nätverksledare

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2019-05-23
18:00 till 20:00

F7 Möten och Konferens, Fleminggatan 7, 112 26 Stockholm

Studiebesök på Ericsson Garage

Tio heta konsumenttrender 2017 från Ericsson ConsumerLab

Visuella affärsmodeller som verktyg för innovation

Workshop: MVP – Ett sätt att provtrycka affärsmodeller

Big Data och affärsmodeller

Sveriges främsta nätverk för Affärsmodellering - Uppstartsmöte 31 mars

Tema värdeerbjudande - vilket "jobb" vill individen ha gjort?

Affärsmodellering: Nycklar för tillväxt och skalbarhet

Affärsmodeller i värdenätverk

Design Thinking Journey

Blockkedjan leder till ett paradigmskifte inom kundlojalitet, poängsystem och CRM

Bli uppslukad av Sharkonomics