Ett ogiltig val upptäcktes. Var vänlig kontakta webbplatsens administratör.

Affärsmodeller på Pensionsmyndigheten

Hur kan vi på Pensionsmyndigheten säkerställa att vi verkligen utgår från kundens perspektiv när vi investerar i vår utveckling? Hur kan vi säkerställa att vi utvecklar erbjudanden som verkligen är till nytta för våra kunder? Var vill vi vara 2020?

Det var några av de frågeställningar som låg på ledningens bord 2013 och som arbetet med målbild 2020 skulle svara på. Sedan dessa har vi gjort av med en oändlig mängd Post-It, involverat alla delar av organisationen i olika workshops, lärt känna många konferensrum och borrat i olika trender och hur de påverkar myndighetens utveckling.

Under kvällen kommer vi, Marcus Wideroth och Carl Einefors, att berätta om arbetet med affärsmodeller och värdeerbjudanden och hur vi har kopplat ihop det med portföljstyrning, verksamhetsplanering, arkitektur och den individuella utvecklingsplanen för medarbetarna.

Varmt välkommen till en träff som berör oss alla hälsar nätverksledare Robert Elm!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-09-07
17:30 till 20:00

Pensionsmyndigheten, Hornsgatan 168, Stockholm