Nätverk

Nätverk Beskrivning Krets
Affärsmodellnätverket Nytt nätverk! Stockholm
Affärssystem Affärssystem Västra
Agila Nätverket Sundsvall
Agile for management Agila tekniker och arbetssätt Västra
Agile offshoring Ett forum för utveckling av en modell för mjukvaruutveckling med fokus på Agila processer och offshoring Stockholm
Agile Performance Management Nytt nätverk! Uppstartmöte 22 maj Stockholm
Användbarhet för affärsnytta Nätverk om hur användbarhet ger resultat för affärs- och verksamhetsnytta Norrbotten
Arkitekturnätverket Arkitekturnätverket Sundsvall
Avdelning Dalarna Detta nätverk är för de aktiviteter som arrangeras av avdelning Dalarna Dalarna
BCM för IT Business Continuity Management and Planning Stockholm
Beslutsstöd och affärsanalys Ett nätverk om Beslutsstöd och affärsanalys Stockholm
Big Apps Innovationstävling baserad på Öppen Data i Västsverige Västra
CIO, specialistnätverk Ett nätverk för CIO:er Stockholm
Cloud Computing Region Sundsvall Framtidens IT-lösningar Sundsvall
Cloud Sweden Ett nationellt kompetensnav när det gäller "cloud computing"! Riks
Databaser Nätverk om databaser Sundsvall
Dataföreningen Kompetens DF Kompetens erbjuder blandannat frukost seminarier Riks
Datorhistoriska nätverket Datorhistoriska nätverket Östra
Demokratisk IT Nätverk som tar upp IT-demokratifrågor ur olika perspektiv Östra
DF Västra Mentorsnätverk Västra kretsens plattform för Mentorsprogrammet Västra
DFS mobile network Västsveriges mobila expertis Västra
DFS Young Professionals - bygger Sveriges framtid Nätverk för drivna människor upp till 35 år som arbetar i eller är på väg in i IT-sektorn Riks
e-förvaltning Nätverket syftar till att vara ett forum för informella möten där du träffar nya kollegor och utbyter erfarenheter. Stockholm
E-handel Nytt nätverk för alla som är intresserade av E-handel - uppstart 2014 Stockholm
e-legitimation Gå med i nätverket som driver frågan kring e-legitimation vidare. Riks
Enterprise Architecture Forum för diskussion och utveckling inom Enterprise Architecture området Östra
Entreprenörer inom IT Nätverk för företagare, affärsutvecklare och entreprenöriska individer inom IT Sundsvall
eRegionen eRegionens utveckling Östra
eResan Information, idéer och synpunkter om eResan mot framtiden i eRegionen Östra
Extern partner Aktivieter som inte arrangeras av Dataföreningen, men vi är partner Riks
Fredagslunchen Spännande lunchföredrag Östra
Fråga IT-juristen Medlemsförmån - ställ frågor om IT-juridik till advokat Daniel Tornberg Riks
Fråga Karriärcoachen Medelmsförmån - Fråga karriärchoachen! Riks
Företagarnätverk Nrkp Företagarnätverk Nrkp Östra
Företagarnätverket Lkpg Företagarnätverket Lkpg Östra
Förvaltningsverksamheten Plattform för implementation av PM3 för förvaltningsstyrning Riks
Gemensam planering för aktiviteter i södra kretsen Obs endast för aktiva medlemmar Projektplats för gemensam planering i södra kretsen Södra
GIS GIS-nätverket i Norrbotten Norrbotten
Golf Golf Södra
Golf i Västra Kretsen Golf i Västra Kretsen Västra
Gothia Business Västra
IEFF Inköpseffektivisering, specialistnätverk Ett nätverk för de som hanterar inköp, upphandlingar samt uppföljning av leverantörer och vad de levererar. Stockholm
Informationssäkerhet Nätverk om informationssäkerhet Sundsvall
Informationssäkerhet Informationssäkerhetsnätverket i Norrbotten Norrbotten
Informationssäkerhet Mälardalen Nätverk för Informationssäkerhet Mälardalen Stockholm
Informationssäkerhet Stockholm Ett nätverk om informationssäkerhet Stockholm
IPv6 Nätverk för diskussion och erfarenhetsutbyte om efterföljaren till IPv4 Riks
IT i vården Sundsvall
IT inom Vård och Omsorg i Väst IT inom Vård och Omsorg i Väst Västra
IT på Framkanten 2011 Inspirationsdagar för dig som vill utveckla din verksamhet med hjälp av IT Västra
IT på Framkanten 2012 Partneraktiviteter med Västra Kretsen Västra
IT på Kajkanten Sammanhållande rubrik för IT på Kajkanten-träffar Västra
IT-arkitekturnätverket Nästa möte 24 april! Stockholm
IT-chef-ledare, specialistnätverk Nätverk för IT-chef-ledare Stockholm
IT-Management IT-Management Västra
IT-nyttan i vården Nätverk för IT-nyttan i vården Stockholm
IT-Strategi Nätverk för IT Strategi Stockholm
IT-veteraner Nätverk för IT-veteraner Stockholm
ITIL i Praktiken Nätverket för ITSM-ITIL Stockholm
ITQ (IT-kvinnor) Sundsvall Nätverk för ITQ (IT-kvinnor) Sundsvall Sundsvall
ITQ (IT-kvinnor) Norrbotten IT-kvinnor i Norrbotten Norrbotten
ITQ (IT-kvinnor) Stockholm Nätverk för ITQ (IT-kvinnor) Stockholm Stockholm
ITQ (IT-kvinnor) Umeå ITQ (IT-kvinnor) Umeå Umeå
ITQ Sverige En samlling av nätverken för kvinnor, ITQ Riks
ITSM - IT Service Management ITSM - IT Service Management Västra
Jämtlandsavdelningen Detta nätverk är till för att lägga upp och administrera de aktiviteter som arrangeras av Jämtlandsavdelningen. Jämtland
Kompetensnätverket Uppsala Nätverk för Uppsala Stockholm
Krav- och Testnätverk . Dalarna
Ledarskapsnätverket (f.d. Projektledarnätverket) Nätverk kring ledarskap Sundsvall
LN - Ledarnätverket, specialistnätverk LN Ledarnätverket Stockholm
Länkbibliotek Länkbibliotek
Markus användare Beskriver hur vi arbetar i vårt medlemssystem Riks
Metoder och Processer Nätverk för metoder och processer Stockholm
Mittkretsens gemensamma nätverk. Mittkretsens gemensamma nätverk. Deltagare är styrelser och nätmotorer i Mittkretsen (Östersund, Sundsvall och Dalarna). Mitt
Norrbotten Nätverket för aktiviteter som ordnas av avdelningen Norrbotten
Nya Officenätverket Ett nätverk som intresserar sig för Office Stockholm
Nya Test- och kvalitetsnätverket Ett nätverk för dig som är intresserad av test och kvalitetssäkring Stockholm
Nyttorealisering av projekt där IT är en möjliggörare Nätverket belyser hur viktigt det är att fokusera på att skapa nytta i projekt där IT har en viktig roll som möjligörare Riks
NätEtik Nätverk för alla som är intresserade av nätetik Östra
Nätverk för förändringsledare / införandeansvariga Ett nätverk för förändringsledare i IT-projekt/införandeansvariga Stockholm
Nätverk Örnsköldsvik Nätverk Örnsköldsvik Sundsvall
Nätverksledare Nätverk för ledare och blivande dito Östra
Nätverksledare Sthlm-kretsen Nätverk för nätverksledare Sthlm-kretsen Stockholm
Nätverksledaresom gått nätverksledarutbildningen i Dataföreningen Här samlas de som deltagit i vår NätverksledarUTBILDNING 2012 Riks
Open Source (Östra) Nätverk i östra kretsen om öppen källkod. Östra
Open Source i Sverige Samlingsplats för alla kretsars Open Source nätverk Riks
Open Source-nätverket Ett nätverk för alla intresserade av open source Sundsvall
Open Source(Västra) Nätverk i västra kretsen om öppen källkod. Västra
openJamtland - för öppen källkod och öppna standarder openJamtland Jämtland
Personlig utveckling och kontakter - för dig som vill vårda din karriär och kompetensutveckling Västra

Sidor

Subscribe to Nätverk