Sveriges Digitala framtid

En föreläsning om Sveriges Digitala framtid och om digitaliseringskommissionens arbete. Föreläsare är Jan Gulliksen, mera känd som ”Gulan” är professor i Människa-datorinteraktion  och tillika skolchef för skolan för Datavetenskap och kommunikation vid KTH. Gulan har arbetat som ordförande för regeringens Digitaliseringskommission  i syfte att förse IT-ministern med utredningsresultat för att kunna påverka IT-politiken. Gulan är också Digital Champion of Sweden, vilket innebär att han arbetar med EU-kommissionen för att verka för att målen i den europeiska digitala agendan uppnås.

Kostnad:
Kostnadsfri. Dataföreningen bjuder på smörgås till de som anmält sig.

Kontaktinformation:
Ralf Andersson, reander@telia.com 0706 259333

Med vänliga Hälsningar
Ralf Andersson

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen, godkänner du föreningens villkor inkluderande hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2016-04-21
18:00 till 19:30

creActive på Teknikringen 7 i Mjärdevi Science Park, Linköping

Sveriges Digitala framtid