Testnätverket

Att arrangera träffar och informationsutbyte inom ämnesområdet som främjar syftet för nätverkets medlemmar.

Målgrupp

En oberoende mötesplats för de som arbetar med test och kvalitet. Att belysa betydelsen av test och kvalitet genom kunskapsspridning Att utbyta information om vad som händer inom området Att utbyta erfarenheter med övriga medlemmar från skilda branscher och verksamhetsområden

Kostnad

När vi ordnar seminarier är kostnaden så betalar man som Meet & Learn-medlem för lunchen i restaurangen. För Read & Learn samt icke medlemmar är kostnaden 300 kr (inkl moms) som betalas till nätverksledaren kontant eller via Swish. Kvitto kan givetvis fås. Har du inköpta seminariekuponger sedan tidigare går de bra att lösa in; 1 st för Meet & Learn-medlem och 3 st för Read & Learn eller extern. Studenter som vill ha lunch får betala lunchkostnaden. Glöm inte studentleg.