Digitala resan – lunchseminarium med DF

Ett månatligt tillfälle, första tisdagen varje månad bjuder DF i Umeå till lunch med intressanta föreläsare samt möjlighet för deltagarna att träffa branschkollegor.

Lunchseminarierna hålls på kaffe station och föreläsningen är öppen för alla.

Aktuell föreläsning presenteras inom kort

Kostnad: Gratis inkl lunch för Dataföreningens medlemmar. Övriga betalar för lunchen.

Eventet äger rum den

2016-08-02
12:00 till 13:00

Kafe Station

ATEAs datacenter och FUI projektet

Digitala resan - Sense Smart Region

Digitala resan – lunchseminarium med DF

Digitala resan – lunchseminarium med DF

Umeå IT-konferens 2016

EVENT BY UPLOAD: Hur säkrar vi digital kompetens?

Cyberattacker – hot mot media, leverantörer, samhälle?

Event By Upload: Smarta glasögon – fluga eller framtid?