LulSec

Välkommen till LulSec!

LulSec (Luleå Security) är ett tvärvetenskapligt nätverk för dig som vill veta det senaste inom informationssäkerhet. Nätverket belyser informationssäkerhet från såväl administrativa som tekniska aspekter och erbjuder intressanta föreläsningar och seminarier kring sekretess, integritet, tillgänglighet men även spårbarhet och oavvislighet.

Ämnen

Konceptet Informationssäkerhet är brett och omfattar mer än bara IT eller Cyber aspekter. Det innefattar även ämnen så som klassificering, policys, procedurer, lagring av information, medvetenhet, fysiska och juridiska säkerhetsaspekter – oavsett informationens format, digital, fysisk eller kognitiv.

 

Exempel på aktuella ämnen för säkerhetsnätverkets träffar

Informationssäkerhet

IT-Säkerhet

Riskhantering

Nätverkssäkerhet

Policys

Autentisering

Standarder och riktlinjer

Tillämpad kryptering

Kontinuitets- och avbrottsplanering

Intrångsdetektering

Incidenthantering

Biometrisk

Medvetenhet

Applikationssäkerhet

Personlig integritet

Webbsäkerhet

Ledningssystem

Virus och spionprogram

...

...

Nätverksledare

Syfte

Vi i LulSec planerar träffas fyra gånger per år. Nätverksträffarna kan vara i form av föreläsningar, seminarier, workshops eller arbetsplatsbesök. Vår målsättning är att erbjuda ett högaktuellt forum för kunskapsutbyte inom ämnesområdet informationssäkerhet.

Navigera

Det finns inget innehåll i denna grupp