IT i skolan - Vilande nätverk

Syftet med IT i skolan är att öka användningen och kunskapen om IT i skolan och tillgängliggöra IT som pedagogiskt hjälpmedel inom skola och lärande.

Syfte

Syftet med IT i skolan är att öka användningen och kunskapen om IT i skolan och tillgängliggöra IT som pedagogiskt hjälpmedel inom skola och lärande.

Navigera

Det finns inget innehåll i denna grupp

Kostnad

När vi ordnar seminarier är kostnaden 120 kr för medlemmar och 300 kr för dem som ännu inte är det. Lunch ingår. Kostnaden betalas antingen kontant mot kvitto, eller så erbjuder vi förköp av kuponger från 10 st och uppåt. Vi kan också erbjuda betalning via Swish.