Entreprenörer inom IT - Vilande nätverk

Entreprenörer inom IT är ett nätverk för dem med entreprenörsanda som verkar inom IT-branschen i Sundsvall och Mittkretsen.

Syfte

Nätverket riktar sig till alla som brinner för entreprenörskap, verksamhetsutveckling och affärsutveckling inom IT. Nätverket är tänkt som ett forum där medlemmar kan träffas för att skapa en gemenskap och idka erfarenhetsutbyte.

Navigera

Det finns inget innehåll i denna grupp

Kostnad

När vi ordnar seminarier är kostnaden 120 kr för medlemmar och 300 kr för dem som ännu inte är det. Lunch ingår. Kostnaden betalas antingen kontant mot kvitto, eller så erbjuder vi förköp av kuponger från 10 st och uppåt. Vi kan också erbjuda betalning via Swish.